Farmina


50 GODINA DUGA ISTORIJA ITALIJANSKIH INOVACIJA
Porodične vrednosti se prepliću s našim radom i istorijom koja počinje u Italiji, pre više od 50 godina, a sve zbog jednog čoveka i njegove strasti prema ishrani životinja. Bilo je to 1965. kad je Frančesko Ruso osnovao kompaniju Russo Mangimi specijalizovanu za ishranu životinja. U toj kompaniji gospodin Ruso je podigao svoju decu i preneo im svoje znanje i važnost o dobrobiti životinja. U međuvremenu, kako je porodica rasla, razvijala se i kompanija, sve dok 1999. godine dr Angelo Ruso, sin vlasnika Frančeska, vođen strašću prema životinjama, nije odlučio da promeni način rada u kategoriji hrane za kućne ljubimce, postavljajući sebi ambiciozni cilj da razvije hranu koja je rezultat naučnih studija u čijem se središtu nalaze ljubimac i njegova dobrobit.

  • Natural & Delicious Grain Free
  • Natural & Delicious Quinoa
  • Natural & Delicious Pumpkin
  • Natural & Delicious Low Grain
  • CIBAU
  • ECOPET
  • ECOPET NATURAL
  • FUN DOG
  • FUN CAT
  • MATISSE

Dr Ruso je započeo ambiciozno putovanje koje ga je vodilo ka početku saradnje s Farminom, engleskom kompanijom koja je specijalizovana za istraživanja i formule hrane za pse i mačke. Kompanija je pomoću svog širokog spektra znanja za vrlo kratko vreme stvorila pozitivan odjek među vlasnicima kućnih ljubimaca što joj je dozvolilo dodatna ulaganja u tehnološka istraživanja i dalji razvoj, kao i sklapanje partnerstva s vodećim nezavisnim istraživačkim institutima na Veterinarskom univerzitetu u Napulju „Federiko II”. Takođe, dr Ruso je sastavio tim veterinara i nutricionista Farmina Vet Research koji su omogućili konstantna i sistematska istraživanja najbolje prirodne hrane za ljubimce, a zahvaljujući povratnim informacijama brojnih veterinara s kojima je Farmina sarađivala u dužem vremenskom periodu.
Napori Farmine utrošeni u istraživanja omogućili su naučne radove objavljene u uticajnim časopisima poput British Journal of Nutrition from Cambridge University.
Rast potražnje za Farmininim proizvodima omogućio je kompaniji da investira u tehnologiju i da otvori nove proizvodne pogone koji su bliži tržištima sa velikom potražnjom za jedinstvenim sadržajima sa Farmininim kvalitetom.
Danas smo velika porodica s italijanskim srcem koju ujedinjuju veliki snovi koji žive u srcu svakog ko voli svoje ljubimce: činimo ih srećnima jer iz njihove sreće proizlazi naša sreća. Happy Pet, Happy You.​

X