Proizvodnja suplemenata za životinje
Na osnovu karakteristika vitamina i minerala, kao i njihove uloge u pravilnom rastu i razvoju životinja, jasno je da neophodna količina vitamina i minerala mora biti zastupljena u ishrani. Vitaminski i mineralni suplementi za životinje koje Interagrovet doo ima u svojoj ponudi, rešenje su za sve uzgajivače domaćih životinja. Pravilna koncentracija i zastupljenost svakog od važnih vitamina i minerala u našim suplementima za životinje može biti baš ono što će popraviti zdravlje i pozitivno uticati na uzgoj životinja.
Uzgajivači životinja nas često pitaju šta je najbolje za njihov posao, a odgovor je prost. U pravilan uzgoj životinja se moraju uložiti, kako napor, tako i finansijska sredstva koja se vrlo lako vrate kroz zdraviji i brži rast životinja.
Vitaminsko-mineralni suplementi za životinje, odnosno dodaci ishrani za životinje, koje proizvodi Interagrovet doo doneće vam korist u svakom pogledu. Podizanjem imunog sistema životinja, jačanjem njihovog organizma i podsticanjem pravilnog razvoja, vi u stvari radite ozbiljno na prevenciji mnogobrojnih bolesti i na taj način čuvate životinje i sprečavate njihovu stagnaciju usled bolesti, a posebno utičete i na manji broj mogućih uginuća (posebno u farmama živine).
Naši vitaminsko-mineralni suplementi za životinje su u potpunosti bezbedni, naravno ukoliko se pridržavate uputstava o načinu primene i doziranju. Za svaki od vitaminsko-mineralnih suplemenata postoje određena pravila kojih se morate pridržavati u cilju maksimalnog iskorišćenja i bezbednosti životinja.

Šta su premiksi i vitaminsko-mineralni suplementi za životinje?
Zahtevi savremenog uzgoja domaćih životinja jesu visoka produkcija uz minimalne troškove proizvodnje. Kako bi se to ostvarilo, neophodno je pored kvalitetne hrane koristiti i određene suplemente, odnosno vitaminsko-mineralne suplemente za životinje kao dodatak ishrani.
Važno je i ishranu prilagoditi vrsti i kategoriji životinja po količini i kvalitetu. Ishrana se uglavnom sastoji od niskoproteinskih hraniva biljnog porekla (zrnasta hraniva) i voluminoznih hraniva (senaža, travna i kukuruzna silaža) dok su proteini životinjskog porekla malo zastupljeni u ishrani. Pored niskog procenta proteina i veoma lošeg aminokiselinskog sastava (manje količine esencijalnih aminokiselina) veoma često nedostaju vitamini i mineralne materije. Poznavanje načina ishrane i gajenja domaćih životinja danas, dovelo je do potreba da se konvencionalni pristup izrade vitaminsko-mineralnih suplemenata za životinje, kao jednog od elemenata pravilne i kvalitetne ishrane, delimično izmeni adekvatno stvarnim potrebama domaćih životinja.
Vitamini su složena organska jedinjenja, fiziološki aktivna, koja regulišu metabolizam materija u organizmu. Organizam ih ne sintetiše ili sintetiše u nedovoljnim količinama, što zahteva njihovo nadoknađivanje kroz hranu ili upotrebom vitaminskih dodataka, odnosno suplemenata. Svaki pojedini vitamin u organizmu ima svoju posebnu ulogu koju na isti način ne može da nadopuni ni jedan drugi element.
Mineralni elementi i njihova neorganska jedinjenja za organizam nemaju energetsku vrednost, ali su od važnosti kao gradivni element u različitim aktivnostima i biološkim sistemima. Mineralne materije vrše mnogobrojne vitalne funkcije u organizmu: rast, razvoj skeleta, reprodukciju, metabolizam masti i ugljenih hidrata. Ulaze u sastav krvi, fiziološki aktivnih materija (fermenata I enzima, hormona i vitamina). Nedostatak mineralnih elemenata se mora nadoknaditi korišćenjem odgovarajućih preparata, tj. mineralnih suplemenata. Interagrovet doo u svojoj ponudi ima mineralne preparate i suplemente za sve domaće životinje i živinu.

Filter